Ideeën voor invulling

Er is natuurlijk niets mis met een degelijke avond met een inleiding of een Bijbelstudie, maar een JV die in een sleur terecht komt, mist iedere aantrekkingskracht. Een afwisselende invulling van de avonden zorgt voor een stuk motivatie bij jongeren. Er zijn veel mogelijkheden. Denk aan een open avond met ouders, waar je iets laat zien van het belang van jeugdwerk. Of nodig een boeiende spreker uit die op een specifiek thema ingaat.

Een avond bij één van de leiding in de huiskamer kan ook goed werken. Een laagdrempelige manier om aan het groepsgevoel te werken en een warme sfeer gesprekken te voeren.

Of organiseer eens een 'forumavond' met de kerkenraad. Bij die laatste invulling snijdt het mes aan meerdere kanten, omdat er ook een mooi contact ontstaat tussen ambtsdragers en jongeren. Laat die twee groepen elkaar ontmoeten en er gebeurt iets bijzonders. Ambtsdragers hebben veel kennis over Bijbelse onderwerpen en vaak een gefundeerde mening. Het is mooi als jongeren hen hierop kunnen bevragen bijvoorbeeld tijdens een preekbespreking. Jongeren zoeken naar houvast en stellen kritische vragen. Dat levert zeker goede gesprekken op.

Hoe dat gaat? Nodig als vereniging een aantal mensen van de kerkenraad uit en leg hen uit wat de bedoeling is. Ieder forumlid kan zich kort voorstellen en een bepaald onderwerp kort toelichting. Maak een aantal stellingen of vraag de jongeren om vragen in te leveren over het onderwerp die ze zouden willen stellen. Zorg voor een deskundige forumleider, die ook het gesprek/discussie bewaakt. Zorg voor een passende afsluiting en ook een ruime pauze waarin jongeren en ambtsdragers elkaar kunnen ontmoeten.

Kortom: wees creatief en ga het gesprek aan met jongeren over de invulling van jullie avonden. Zij zullen vast nog wel meer ideeën hebben. Verandering van spijs doet eten...

|