Identificatiefiguur zijn

Kun jij je herinneren wie er vroeger belangrijk voor je was? Iemand die grote invloed op je heeft uitgeoefend. Iemand die een voorbeeld was?

Jongeren hebben volwassenen nodig. Ze zijn op zoek naar hun identiteit: 'Wie ben ik nu eigenlijk? Waar sta ik voor?' En bij die zoektocht hebben ze volwassenen nodig om zich te spiegelen. Om zich mee te identificeren, te vereenzelvigen. Ze hebben voorbeelden nodig om na te volgen. Ze hunkeren naar leiding, ze hunkeren naar geborgenheid, naar rust en warmte in deze chaotische wereld.

Heerlijk als ze daarvoor bij jou als leidinggevenden terecht kunnen. Laat daarbij je woorden in overeenstemming zijn met je daden. Je geeft vooral een boodschap mee door wie je bent voor jongeren. Opdat door onze Godzalige levenswandel onze naaste ook voor Christus gewonnen worde (HC antwoord 86). Veel jongeren breken met de kerk, omdat ze zo weinig van God in ons zien.

Ben jij een levend voorbeeld, die leeft uit genade? Die leeft in afhankelijkheid van de Heere, iedere dag opnieuw? Merken kinderen/jongeren dit in onze gebeden, in onze reacties, in onze beslissingen, in ons gedrag? Het is immers: 'Woorden wekken, voorbeelden trekken'. Het is een Bijbelse opdracht om zo te leven dat we anderen kunnen oproepen ons voorbeeld na te volgen! Dan zijn we een identificatiefiguur in de goede zin van het woord.

Een identificatiefiguur is zich wel bewust dat hij ook een zondaar is. Hij mag kwetsbaar zijn en hij hoeft zijn tekortkomingen niet te verbergen. Je hoeft ook niet op alle vragen een antwoord te hebben. Dat verwachten jongeren ook niet.

Ze waarderen het wel als je persoonlijk bent. Vertel in je inleiding over hoe je zelf de geestelijk dingen mag ervaren, over dingen die je zelf hebt meegemaakt. Laat ze voelen hoe het leven met de Heere is. Met alle worstelingen en strijd. Maar als het goed is ook met bewogenheid om het hart van alle jongeren. Ken je de Heere al? En heenwijzend naar de Heere Jezus. Bij Hem is er vergeving, ook voor jou!

|