Samen verantwoordelijk: werken met een bestuur

De jeugdverengingsavond is er voor de jongeren zelf. Het is hun avond! Prachtig als er er volwassenen bereid zijn om de JV te leiden, maar het is jammer als jongeren geen taak en verantwoordelijkheid krijgen in het jeugdwerk. Ga als leiding dus samen met de jongeren aan de slag! Laat de jongeren uit hun midden een bestuur kiezen, dat zorgt voor organisatorische zaken en waarin nagedacht wordt over de koers van de JV. Of vraag een aantal jongeren hiervoor, die hun tijd hiervoor willen geven.

De inzet van een JV-bestuur waar ook enkele jongeren in functioneren, zorgt voor een stuk betrokkenheid en leert hen verantwoordelijkheid te dragen. En het feit dat JV-leden de JV-avond als iets van zichzelf gaan zien, is belangrijk voor de werfkracht. Het sterkste middel om leden te werven, zijn enthousiaste leden, die voor hun JV gaan!

Vraag ook een 'doener' in je bestuur. Niet zelden bestaat het bestuur van een JV uit de oudere, meest betrokken, vaak hoger opgeleide jongeren. Voor de voorzitter is dit meestal heel prettig, maar voor het geheel van de JV niet aan te bevelen. Het gevaar is niet ondenkbaar dat de onderwerpkeuze meer op de oudere c.q. hoger opgeleide is afgestemd, dan op de lager opgeleiden. Eénzijdigheid in gespreksthema's en soms ook in de overige activiteiten is het gevolg.

Vanuit het JV bestuur kun je ook andere jongeren inschakelen. Werk eventueel met kleine subcommissies voor het organiseren van het JV weekend/kamp, een ontspannende avond, een maaltijd voor de ouderen, het versturen van kaarten etc. Laat zo ook vooral de doeners wat 'doen'. Het motiveert jongeren als zij hun steentje kunnen bijdragen en stimuleert het gevoel dat ze echt serieus genomen worden. Dat wil je graag bereiken, toch?

|