Hart voor kinderen

hart voor kinderen

Kinderen hebben een plaats in de kerkelijke gemeente. Vanaf hun eerste ademhaling tot hun eerste stap in het 'tiener-zijn'. Kort na hun geboorte komen ze voor het eerst in de kerk. Om gedoopt te worden. Om de verbondssluiting te ondergaan tussen de Drie-enige God en henzelf. Als kleuters zitten ze op zondag in de kerk. Aan de zijde van hun ouders. Onder de verkondiging van Gods Evangelie. De verkondiging van het Evangelie gaat door op de kinderclub. Je draagt als kinderwerker de grote en heerlijke verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Op het gebed zendt de Heere arbeiders in Zijn wijngaard. Je gehoorzaamt Gods roeping en verkondigt Zijn Evangelie. Herken je het verlangen, dat je niets liever doet dan wijzen op Christus?

Jezus sprak: 'Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien' (Johannes 3:3b). Wie dit op zich in laat werken, kijkt met andere ogen naar kinderwerk. Het confronteert ons met de strijd op leven en dood. Een strijd die alleen gewonnen kan worden door genade in het bloed van Christus. Je bent als kinderwerker de mond van de Heere, als je trouw zaait met Zijn Woord. Wees vol verwachting van het levendmakende werk van de Heilige Geest. God zal op Zijn tijd oogsten in Zijn wijngaard. Een wijngaard waarin jij mag werken. Spurgeon zegt: 'Ik ben ervan overtuigd dat kinderen bekeerd kunnen worden. Hij, Die met Goddelijke soevereiniteit de grijze zondaar van zijn zondige wegen kan terugbrengen, kan ook een kind van zijn zonde overtuigen.'

|