Knutselmateriaal

knutselmateriaal

Knutselen met kinderen is een intensieve bezigheid. Knutselen vraagt creativiteit. Knutselen vraagt organisatorisch talent. Knutselen vraagt geld. Er zijn kinderclubs die volledig worden gesponsord door de kerkenraad. De ene kerkenraad sponsort met limiet. De andere kerkelijke geldkraan stroomt zonder limiet. De meeste clubs draaien echter op inkomsten van contributie. Aan die inkomsten zit een einde. Een richtbedrag per kind per clubavond is twee euro voor knutselactiviteiten en een halve euro voor versnaperingen. Uitgaand van twaalf clubavonden per seizoen komt dit neer op dertig euro per kind. De kerkenraad kan de eerste helft van deze kosten voor haar rekening nemen. Gefinancierd vanuit collecten voor het jeugdwerk. De andere helft kan door ouders op tafel gelegd worden als contributie.

Onder clubleiding is er meer dan eens verschil van inzicht als het gaat om financiën. De een kan voor een minimaal bedrag een geweldige knutselactiviteit uitdenken. De ander spendeert tientallen euro’s aan een nauwelijks aantrekkelijk eindresultaat. Bespreek als leidinggevenden wat de uitgangspunten zijn. Uitgangspunten als het gaat om de te maken kosten en aan te schaffen materialen. Denk creatief! Een aannemer uit de kerkelijke gemeente kan wellicht zorgen voor resten hout. Moeders hebben altijd wel overbodige restjes stof liggen. En een creatieve opa kan alvast gezaagd materiaal aanleveren voor het maken van vogelhuisjes, zodat het niet nodig is om figuurzagen aan te schaffen. Verder kan het samenwerken met diverse clubs leiden tot massakorting bij een goedkoop warenhuis. De financiële middelen zijn gemeenschapsgeld. Daar dienen we op een verantwoorde wijze mee om te gaan. Met plicht tot verantwoording.

|