Stilte?!

stilte

Kinderen kunnen op je zenuwen inwerken. En op je zelfvertrouwen. En op je overtuigingskracht. Hoe ze dat doen? Simpelweg door kabaal te schoppen, terwijl jij zonder resultaat om stilte vraagt. In je binnenste ontvouwt zich het gevoel dat je de groep niet in handen hebt. Of dat ze je niet zien staan. Wat moet je doen? Gewoon maar de psalm noemen die je wilt zingen en daarna inzetten? Of nog vijf minuten wachten, in de stille hoop dat de kinderen vanzelf stil worden? Het basisprincipe voor orde is dat je nooit door een pratende groep kinderen heen praat, dan alleen met een heldere vraag om stilte.

Groepsgedrag kun je aanpassen. Maak daarvoor duidelijk wat jij wilt. Dat doe je nadat het de eerste keer is misgegaan. Leg in alle rust uit wat de gewoonte is en wordt. Namelijk dat er orde heerst en dat het stil wordt op jouw signaal. Spreek met de groep een signaal af en ga dit oefenen. Geef je leiding aan een groep jonge kinderen? Dan kun je hen aanleren dat jij je arm omhoog steekt, als je wilt dat het stil wordt. Zo maak je helder wat je wilt met een visueel gebaar. Geef je leiding aan oudere kinderen? Dan kun je werken met aftellen van drie naar nul. Bij 'drie' horen de kinderen dat ze stil moeten worden. Bij 'twee' zijn ze stil en bij 'één' kijken ze je zwijgend aan. Ga dit oefenen als groep. Net zolang tot het werkt!

De vraag of het werkelijk stil wordt, hangt niet allereerst van de kinderen af. De vraag of het stil wordt, hangt allereerst van jou af. Zorg dat jij als kinderwerker weet wat je wilt. Wie vertrouwen en veiligheid wil oogsten bij kinderen, begint met basale voorwaarden als orde en rust.

|