Verdeel je aandacht!

aandacht verdelen

Liefde is de basis voor kinderwerk. Het kan niet zonder. Liefde is gevende liefde, die zichzelf wegcijfert om het behoud van de ander. Wie met kinderen werkt, moet zichzelf allereerst de vraag stellen of je van kinderen houdt. Jezus zei over Zichzelf: 'Ik ben de goede Herder'. Hij zocht mensen op. En Hij gaf ze persoonlijke aandacht. Steeds opnieuw lezen we in het Nieuwe Testament dat Jezus diep geraakt wordt door mensen. Zijn motivatie was bewogenheid. Hij hield zielsveel van Zijn schapen.

Als kinderwerker krijg je van deze Herder de taak om voor een aantal schapen te zorgen. Samen met het team leidinggevenden waarin jij functioneert, vervul je de taak van herder voor de kudde. Een liefdevolle kudde. En zo nu en dan een onstuimige kudde. Dat valt in de praktijk niet altijd mee. Een rustig schaapje vraagt veel minder aandacht dan een bok op hoge poten. Zo kan het gebeuren dat er zomaar een schaap buiten de kudde valt. Niemand wil het, maar het gebeurt. Hoe voorkom je dat?

Vraag aan het begin van het clubseizoen na welke kinderen in de gemeente de leeftijd van jullie club hebben bereikt. Deze groslijst vormt het uitgangspunt. Verdeel deze kinderen over de verschillende leidinggevenden. Zo krijgt elke kinderwerker een aantal namen toegewezen. Gedurende het clubseizoen ben jij verantwoordelijk voor deze schapen. Je kijkt of ze er zijn, maakt een praatje met hen en je doet een belletje als ze er niet zijn. Zo sta je als kinderwerker in de zone van nabijheid. Beschikbaar en betrouwbaar. Als een herder te midden van de lammetjes.

|