Bidden met tieners

bidden met tieners

Iedere clubavond bidden we twee keer. Bij de start en bij het eind van de avond. We komen dan met onze tieners voor de troon van de Heere. Daar komen we niet met onze prachtig gekozen woorden, maar met de zorgen en vragen van de tieners zelf. Bevraag tieners daarom op hun levensvragen en leg deze voor de Heere neer. Hij hoort! Een gebed mag je net als een Bijbelstudie voorbereiden. Zet wat punten op papier, dat helpt.

In de ogen van een tiener lees je wat hem bezighoudt. Je peilt daarin verontwaardiging, verdriet of een vrolijke bui. Je ziet de pretlichtjes en de tranen. Kwetsbaarheid en stoer gedrag liggen in elkaars verlengde. Wanneer je hier oog voor krijgt, ga je zien wat je nooit zag: levenspijn en levensvreugde. In die twee uitersten (pijn en vreugde) kun je het meest wezenlijke tienercontact krijgen dat er bestaat. Als je met tieners letterlijk kunt lachen, huilen en bidden, dan ben je een gediplomeerde tienerwerker.

Het einde van een clubavond betekent het afsluiten van een gezamenlijke ervaring. Een ervaring met hoogtepunten en dieptepunten. Er waren momenten van serieuze ontmoeting, maar ook van grote hilariteit, er waren momenten van vrolijk plaaggedrag, maar ook van hartelijk meeleven bij hevige teleurstelling of andere gebeurtenissen in een tienerleven. Hoe dan ook, er vond ontmoeting plaats. Laat het woord ‘ontmoeting’ dus een centrale plaats hebben bij de afsluiting. Vraag tieners daarom waarvoor je kunt bidden of danken bij het eindgebed. Schrijf een stuk of drie, vier dingen op. Neem deze mee, voor het aangezicht van de Heere.

|