Drie stukken, twee wegen, één Naam

Bijbelstudiemateriaal kiezen voor tieners vraagt om een gedegen afweging. Allereerst is het belangrijk dat het materiaal Bijbels evenwichtig is. Dit betekent dat het Evangelie helder klinkt. Een predikant zei eens: 'Het gaat om drie stukken, twee wegen en één Naam!' Dat wil zeggen dat zowel onze ellende, als Gods verlossing, als de dankbaarheid naar voren komen. Niet als blauwdruk, maar wel als uitgangspunt. Vandaaruit worden twee wegen helder: de weg naar de hemel en naar de hel. Dit mondt uit in de verkondiging van die ene Naam, die onder de hemel gegeven is en waardoor wij zalig kunnen worden, Jezus Christus.

Niet alleen de inhoud van het materiaal is belangrijk, maar ook de toepassing van het materiaal op de diverse leerstijlen van tieners. De boodschap moet relevant zijn voor het hoofd (kennis), het hart (ervaring) en de handen (praktijk). Zowel voor een vmbo-jongere als voor een vwo-er zijn deze drie aandachtsgebieden belangrijk. Kennis die alleen in het hoofd zit, is nog niet door het hart gegaan. Alleen maar aandacht voor de praktijk (de handen) is eveneens niet reëel, want zonder gedegen kennis heeft de praktijk geen wortels in het Woord. Alleen maar ervaring (hart) is ook niet goed, want je kunt wel veel ervaren, maar als daar geen daden (handen) uit voortkomen, draagt het geloof geen vrucht. Kortom, er moet in de boodschap tijdens een clubavond een balans zijn tussen hoofd, hart en handen. Dit geldt niet alleen voor de inleiding of Bijbelstudie, maar ook voor de werkvormen die daarop volgen.

|