Geef tieners een taak

tieners taak

De club is niet van de leiding, maar van de tieners. Vandaar dat het heel normaal is dat ze er zelf ook iets voor doen. Daarbij kunnen we rekening houden met hun verscheidenheid in gaven. De één is een doener, de ander een denker. We zagen al eerder dat slimme tieners heel goed inzetbaar zijn bij de voorbereiding voor een clubavond. Tieners die meer doeners blijken te zijn, kun je prima inzetten voor klusjes op de avond zelf.

Jongeren ontwikkelen hun motivatie voor activiteiten namelijk over het algemeen in relatie tot anderen. Vandaar dat het woord ‘samen’ een sleutelwoord is bij alle activiteiten binnen het tienerwerk, dus ook bij het opruimen.

Opruimen is geen taak voor de leiding, maar voor de tieners. Leg daarom voor (!) het dankgebed de groep stil en wacht op aller aandacht. Zodra iedereen ‘erbij’ is, kijk je de zaal rond en constateer je de zaken die nog opgeruimd moeten worden. Bijvoorbeeld pennen op tafels, vellen papier aan de muur en cakekruimels op de grond. Inventariseer deze zaken en laat je indien nodig hierbij aanvullen door de tieners zelf. Vervolgens verdeel je de taken, voor na het eindigen. Doe dit allesomvattend, tot werkelijk elke taak is ingedeeld. Voor of na het eindigen kunnen de jongeren dan zelf hun zaakjes regelen en heb je als leidinggevende de handen vrij om overzicht te bewaren, of nog even een gesprekje aan te knopen met een clublid. Laat opruimtaken daar waar ze horen, bij de tieners zelf.

|