Kernboodschap

'Begin met het einde voor ogen' is een bekende term uit de managementwereld. Deze term is ook goed toepasbaar op een clubavond. We organiseren van alles bij tienerwerk. We zorgen voor lekker drinken, voor een leuk spel en voor een gezellige opstelling van de zaal. Daar gaat de nodige energie in zitten. We weten waar we het voor doen, want we houden van een goede sfeer. Die goede sfeer leidt tot goede gesprekken, dat komt de avond ten goede. Blijkbaar hebben we als het om sfeer gaat, een helder doel voor ogen.

Eigenlijk zouden we wat het inhoudelijke deel van de avond betreft ook zo'n concreet doel moeten hebben. Dat doel staat niet vast, maar varieert per clubavond. Het is de centrale boodschap van het Bijbelgedeelte dat die avond centraal staat. De kernboodschap. Tieners mogen alles vergeten, maar als je ze na die clubavond 's nachts wakker maakt, dan moet de kernboodschap hen als het ware op de lippen liggen. Begin de clubavond met dat doelvoor ogen.

De kernboodschap van een clubavond komt voort uit het Bijbelgedeelte dat centraal staat. Lees en herlees het Bijbelgedeelte tijdens de voorbereiding. Laat het biddend op je inwerken. Bedenk wat de boodschap van dat gedeelte is voor zowel het hoofd (kennis), het hart (ervaring) als de handen (praktijk). Formuleer op basis van die drie aandachtsgebieden een kernboodschap van niet meer dan twee zinnen. Deze korte boodschap bepaalt je doel voor de avond, het is de kern waar alles om draait.

|