De kerk van alle eeuwen nazeggen

De kerk van alle tijden nazeggen.jpg

Niemand staat neutraal tegenover de Heere Jezus. Of wij omhelzen Hem en Zijn offer, of we verachten Hem. Dat is heel radicaal. Veel jongeren worstelen met de keuze of ze wel of geen belijdenis kunnen doen. Een belangrijke vraag! Belijden betekent na-spreken. Niet het spreken van wat jij zelf bedacht hebt, maar het na-spreken van de belijdenis van de kerk van alle eeuwen.

Denk maar eens aan de Moorman en zijn eenvoudige belijdenis 'Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is'. Prachtig! Hij belijdt de kern. Kan jij dat met heel je hart mee belijden? Luister het gesprek over belijdenis doen na via onderstaand audiofragment.

Audiofragment 'Belijdenis doen'

|