Een levend dankoffer

Dankbaarheid, wat is dat eigenlijk? Een gevoel, een emotie, een overtuiging? Best lastig! We worden door de Heere zo goed verzorgd dat we het vaak bijna vanzelfsprekend vinden. Hij bestuurt en leidt alle dingen. Hoe kan je nu je dankbaarheid tonen voor alles wat Hij geeft?

De Bijbel leert ons voor Hem te offeren. In het Oude Testament wezen alle dieren- en spijsoffers heen naar de Heere Jezus, Hij was hét Offer en de Offeraar! Hij gaf Zichzelf. Na Zijn komst hoeven wij geen dieren meer te offeren, Zijn offer was genoeg.

Toch vraagt God van ons nog een offer. Een offer van dankbaarheid. Een gebroken en een verslagen geest is voor God aangenaam. Als je zelf als een levend dankoffer voor Hem wilt leven is dat een ‘aangename geur’ voor God, door het bloed van Zijn Zoon, de Heere Jezus! Wat geeft dat een diepe blijdschap en vrede in Hem! Luister het gesprek met Inspe na via onderstaand audiofragment.

Audiofragment 'Dankdag'

|