"Opdat zij allen één zijn" (Johannes 17:21)

In Johannes 17 lezen we een intiem gebed van de Heere Jezus met God de Vader. Dit gedeelte wordt ook wel het Hogepriesterlijk gebed genoemd, omdat we de Heere Jezus in dit gebed als een Hogepriester bij Zijn Vader horen pleiten voor Zijn kinderen. Prachtig dat dit gebed in de Bijbel staat!

De Heere Jezus laat ons in dit gebed Zijn vurige verlangen horen: 'Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn, opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt.'

Eenheid is voor christenen dus een hele belangrijke opdracht. Helaas zien we, zowel bij onszelf als bij anderen, dat we voortdurend in deze opdracht falen. Wat moet je je precies voorstellen bij christelijke eenheid? Hoe kan jij nu persoonlijk je inzetten voor eenheid onder christenen en waarom is dat zo belangrijk? Inspe gaat in gesprek met Lydia van Ginkel om dit thema te bespreken. Luister het gesprek na via onderstaand audiofragment.

Audiofragment 'Eenheid'

|