Geloofszekerheid

geloofszekerheid

Zekerheid is belangrijk. Helemaal als het gaat om je eeuwige toekomst. Dan kan een 'misschientje' er niet mee door. Ons leven op aarde is slechts een ogenblik vergeleken bij de eeuwigheid. Een predikant zei eens: ‘Het leven is aangrijpender dan de dood. In het leven valt de beslissing over je eeuwige toekomst, niet pas bij het sterven’. Als we daar over nadenken beseffen we het belang van zekerheid. Tegelijkertijd zijn er heel veel oprechte christenen die regelmatig twijfelen aan hun eeuwig behoud. Misschien jij ook wel.

Kees van Vianen gaat in gesprek met Inspe over dit thema. Hij bespreekt onder andere de vragen: 'Hoe kom ik aan zekerheid?, Hoe weet ik dat ik mijzelf niet bedrieg? en Hoe kan ik zeker blijven als mijn geloofsleven telkens op een neer gaat?'.

Luister het gesprek na via het audio fragment en denk aan de woorden van apostel Paulus in de brief aan de Korinthiërs: ‘Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.’ (1 Kor. 15:19-20).

Audiofragment 'Geloofszekerheid'

|