Pasen: alles, álles is voldaan!

pasen - alles is voldaan

Als het voorjaar nadert, leven we ook weer toe naar het heilsfeit van Pasen. Heerlijk als de knoppen aan de bomen zichtbaar worden en de zon zich weer vaker laat zien. De lente heeft de belofte van nieuw leven in zich. Het groen in de schepping laat iets zien van het werk van de Heilige Geest. Zijn levendmakende kracht. Tegelijkertijd gaat aan Pasen Goede Vrijdag vooraf. Het lijden en sterven van de Heere Jezus doet denken aan de dood en het graf. We bezinnen ons dan ook op de eindigheid van ons leven. Het is nuttig om over je sterfdag na te denken. Dan realiseer je je beter waar het in dit leven werkelijk om gaat.

Het heilsfeit van Pasen, de opstanding van de Heere Jezus uit het graf, geeft ons heel veel onderwijs. Het LCJ gaat in gesprek met Inspe over de betekenis van Pasen, luister het audiofragment na en denk na over wat het jou persoonlijk te zeggen heeft!

Audiofragment 'Pasen - alles is voldaan'

|