Vluchtelingen?

Een gevaar of een kans voor de kerk?


De afgelopen jaren zijn er miljoenen mensen op de vlucht geslagen. De meesten van hen trekken richting Europa. Ook in Nederland zijn er op vele plaatsen vluchtelingen opgevangen. De toestroom van vluchtelingen roept veel problemen en vragen op. Wat is de taak van een christen in deze situatie? Moeten we bang zijn voor groei van de Islam en een oosters islamitische cultuur in Nederland, of zijn de vele vluchtelingen juist een kans voor de Nederlandse kerken? Het LCJ ging in gesprek met het jongerenprogramma Inspe over dit thema.

Audiofragment 'Wie ben jij voor vluchtelingen?'

|