Interkerkelijke toerustingsdagen 'Voorbeeldig'

Poster GiV 2019 Voorbeeldig

Onder kinderen en jongeren in de kerk leven veel vragen. Als leidinggevende, catecheet of ambtsdrager zoek je soms naar woorden bij het geven van een antwoord. Veel (vaak onuitgesproken) vragen zijn samen te vatten in de vraag ‘Hoe moet ik leven?’. Op die vraag zou elke leidinggevende moeten kunnen zeggen: ‘Ik zal het je voordoen.’ Het beste antwoord is een levend voorbeeld. Ons gedrag is vaak niet gebaseerd op theorieën of argumenten. Ons gedrag komt voort uit onze normen en waarden. Wat drijft ons als leidinggevende in de keuzes die we maken in het leven? Waar jongeren alleen normen aantreffen in de kerk, gaat daar weinig getuigenis van uit.

Daarentegen, de jongere die een levende brief van Christus in zijn leidinggevende ontmoet, ziet verder dan normen alleen. Het gesprek dat vanuit christelijke waarden gevoerd wordt over het leven (in alle facetten) krijgt een andere toon. Hoe kom je in zo’n gesprek tot de christelijke waarde die aan het onderwerp ten grondslag ligt? Hoe stuur je het gesprek als catecheet tot een dieper niveau? Hoe kom je als ambtsdrager tot een ontmoeting van hart tot hart met die puber? Voorbeeldig leidinggeven vraagt om levende voorbeelden van mensen die leven van genade alleen.

Tijdens de toerustingsdagen willen we alle leidinggevenden en ambtsdragers bemoedigen, inspireren en motiveren om ‘voorbeeldig’ te leven als christen, en zo een identificatiefiguur te zijn voor kinderen en jongeren. Niet met eigen gerechtigheid of op een wettische manier, maar als zondaar, afhankelijk van God en van genade alleen!

Driestar Educatief, de Bond Hervormde Zondagsscholen, het Hervormd Jeugdwerk en het Landelijk Contact Jeugdwerk organiseren D.V. 14 en 21 september 2019 twee interkerkelijke toerustingsdagen voor álle ambtsdragers, kinderwerkers en leidinggevenden.

  • Zaterdag 14 september 2019 op Urk (Ichthus Hof) van 15:45-20:30 uur
  • Zaterdag 21 september 2019 in Gouda (Driestar Educatief) van 15:45-20:30 uur

De dag in Gouda is bedoeld voor kinderwerkers, leidinggevenden en (jeugd)ambtsdragers die meer richting het zuiden wonen, de dag op Urk is bedoeld voor de kinderwerkers, leidinggevenden en (jeugd)ambtsdragers in het noorden van het land. Beide dagen is het programma hetzelfde.

Tijdens de toerustingsdagen zal er een hoofdlezing en twee workshopsrondes gehouden worden, waarbij elke leidinggevende kan kiezen uit acht verschillende workshops. Door vooraf via de website in te schrijven kan je je aanmelden voor een workshop. Naast de lezing en de workshops is er voldoende tijd om elkaar te ontmoeten, met elkaar te zingen, ervaringen uit te wisselen en gezellig samen te eten.

De toerustingsdagen kosten voor elke leidinggevende en (jeugd)ambtsdrager 15 euro (inclusief maaltijd). Meld je alsjeblieft wel van te voren aan via het aanmeldingsformulier!

We hopen jullie te ontmoeten!

|