De Heilige Doop

Onder jongeren leven er veel vragen over de betekenis en het fundament van de kinderdoop zoals wij die kennen. Voor de kerk is dit een kans om aandacht te besteden aan dit thema en de rijkdom van de kinderdoop te delen met onze jongeren. Veelal komen vragen boven die ook in de Kerkgeschiedenis al eens gesteld zijn. De bekende Reformatoren Luther en Calvijn zijn beiden overtuigd van de grote waarde van de kinderdoop. Zo schrijft Luther in een dooplied:

'Zo luistert toch met diep ontzag; naar wat die Doop wil geven.
En wat ons hart geloven mag, om op Gods weg te leven.
God wil wel, dat er water zij, doch meer dan enkel water!
Zijn Woord en Geest zijn ook er bij, een bron vol rijk geklater.
Hier wordt die Geest de doper.'

Om de kinderdoop Bijbels te funderen is het van belang om oog te hebben voor Gods verbond en voor de eenheid in het Oude en in het Nieuwe Testament. Als jongeren met hun vragen bij hun leidinggevenden, ouders of ambtsdragers geen duidelijke antwoorden krijgen zal de gave én de eis van Gods genadeverbond voor hen vervagen. Het doopwater reinigt en vernieuwt óf verstikt zoals het doopformulier ons het volk Israël en de farao bij de Rode Zee tot voorbeeld stelt. Laat de jongeren die spanning voelen, het is op het scherpst van de snede! Uiteindelijk zal God Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken!

|