Lees - artikelen

Hieronder een aantal lezenswaardige artikelen. Als er nieuwe artikelen uitkomen, dan worden deze hieronder geplaatst. Heb je een tip, mail ons die dan!

 • Ambtsdragers CGK: Doop is meer dan een belofte
  Een artikel over de landelijke ambtsdragers vergadering van de CGK. Ds. Procee sprak over Gods onuitsprekelijke gave in de Heilige Doop. Daarbij gaat hij ook in op de verschillen tussen de kinderdoop en de geloofsdoop zoals deze bij Baptisten plaatsvindt.

 • Bij je naam genoemd – samenvatting lezing ds. Procee
  Tijdens een Kadervormingsavond van het LCJ heeft ds. Procee een lezing verzorgd over de waarde van de Heilige Doop. De samenvatting van deze lezing is verwerkt in dit artikel. Hij gaat in zijn lezing uitgebreid in op het verschil tussen de kinderdoop en de geloofsdoop.

 • Bij je naam genoemd – samenvatting lezing ds. Wallet
  Tijdens een Kadervormingsavond van het LCJ heeft ds. Wallet een lezing verzorgd over de waarde van de Heilige Doop. De samenvatting van deze lezing is verwerkt in dit artikel. De dominee gaat breed in op allerlei elementen van de Heilige Doop.
   
 • Citaat uit 'Amen en beamen' | C. van der Wal
  Dit citaat gaat in op een Bijbels mensbeeld? Hoe moeten we onze kinderen zien en waar is dat op gebaseerd. De ‘staat’ van het kind wordt uiteindelijk bepaald door Gods spreken over het kind.

 • Citaat uit 'Aan Zijn voeten' | drs. R. van Kooten
  De doop is niet de afwassing van de zonden zelf, maar een objectieve verzegeling van Gods genade en de betrouwbaarheid van Zijn beloften.
   
 • Waarom dopen wij kinderen? | ds. K.J. Kaptein
  In een aantal korte stukjes behandelt dominee Kaptein de vraag waarom wij kinderen dopen. Hij beantwoord deze vraag vanuit twee belangrijke uitgangspunten nl. de eenheid tussen het Oude en het Nieuwe Testament en het feit dat het gaat om een verbond. 
|