Tips - jongeren

 1. Vraag aan je ouders op welke datum je gedoopt bent. Zet deze datum in je agenda/ smartphone/… en vier je doop(verjaar)dag. Dit kan op de volgende manier:
  • Lees het Bijbelgedeelte waar toen over gepreekt is.
  • Bespreek met je ouders wat de doop betekent.
  • Zoek je doopkaart op.
  • Lees (met je ouders) een boekje over de doop of een stukje uit het doopsformulier en vraagt het hen als je dingen niet begrijpt.
 2. Neem eens tien minuten de tijd om na te denken wat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest bij je doop beloofd hebben:
  • God de Vader wil je als Zijn kind aannemen;
  • God de Zoon wil je met Zijn bloed wassen van alle zonden;
  • God de Heilige Geest wil alles wat Christus verdiend heeft persoonlijk toepassen en heeft beloofd in je te willen wonen.
 3. Pleit in je gebed op de Heilige Doop. Een jongen gaf aan het volgende te doen: als hij in de Bijbel een mooie belofte leest, legt hij zijn vinger erbij en bidt tot God terwijl hij met zijn andere hand wijst op zijn voorhoofd. Denk hierbij ook eens aan het volgende beeld: De doop is als een vitrine waarin Gods beloften aan jou staan uitgestald, met jouw naam op een naamkaartje eraan. Je mag pleiten op wat de Heere persoonlijk heeft toegezegd.
 4. Bereid je samen met je ouders voor op een doopsbediening in de gemeente. Denk eens na over de volgende vraag: wat betekent het dat dit een sacrament is dat samen met de hele gemeente gevierd wordt? Welke troost én opdracht ligt daarin voor jou als kind van het verbond?
 5. Vraag je ouders om je doopbewijs, doe er een lijstje om en hang het op in je kamer.
|