Tips - opvoeders

 1. Schrijf de doopdatum van uw kind(eren) in uw agenda/op de kalender en vier hun doop(verjaar)dag. Dit kan op de volgende manier:
  • Lees het Bijbelgedeelte waar toen over gepreekt is.
  • Bespreek wat de doop betekent.
  • Zoek de doopkaart op.
  • Lees een boekje over de doop of een stukje uit het doopsformulier.
 2. Er zijn verschillende doopboeken (voor kinderen). Koop een doopboek(je) dat bij u past en lees dit samen met uw kind.
 3. Leg uw kind van jongsaf aan uit wat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest bij de doop beloofd hebben. Leg uit (op een manier die past bij de leeftijd van het kind) dat God de Vader hem/haar als Zijn kind aan wil nemen; dat God de Zoon uw kind met Zijn bloed wil wassen van alle zonden; dat God de Heilige Geest alles wat Christus verdiend heeft persoonlijk wil toepassen en beloofd heeft in uw kind te willen wonen.
 4. Kinderen zijn gebaat bij duidelijke voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan het volgende beeld: De doop is als een vitrine waarin Gods beloften aan uw kind staan uitgestald, met de naam van het kind op een naamkaartje eraan. Uw kind mag pleiten op wat de Heere persoonlijk heeft toegezegd.
 5. Leer uw kind pleiten op de Heilige Doop. Een mooi voorbeeld is die jongen, die als hij in de Bijbel een mooie belofte las, zijn vinger erbij legde en tot God bad terwijl hij met zijn andere hand wees op zijn voorhoofd.
 6. Lees na de maaltijd aan tafel een keer het doopsformulier: ‘hak’ het in kleine stukjes en praat erover door. Hierdoor zal uw kind het formulier ook beter begrijpen als het in de kerk voorgelezen wordt bij een doopsbediening.
 7. Bereid u samen met uw kinderen voor op een doopsbediening in de gemeente. Leg uit wat het betekent dat dit een sacrament is dat samen met de hele gemeente gevierd wordt en welke troost én opdracht daarin ook voor uw kind ligt.
 8. Doe een mooie lijst om het doopbewijs van uw kind en hang dat op in zijn/haar kamer.
 9. Volgt het doopdebat dat op D.V. 20 juni 2014 gehouden wordt. Denk (samen met uw kinderen na) over de vraag: waarom kinderdoop?
|