Doeners in de kerk

Afbeelding Thema pagina oktober 2013

“Als ik als doener een preek hoor en er komt weinig praktijk bij kijken, dan heb ik zoiets: wat doe ik hier en waarom zou ik gaan geloven?” is een uitspraak van Daniël. Hij is slim, werkt hard en is doener. Meer dan de helft van de jongeren is VMBO-er. Toch is er in de kerk (als het gaat over jeugdwerk, catechese, etc.) weinig nagedacht over de vraag wat deze specifieke doelgroep nodig heeft om de boodschap van het Evangelie te verstaan en te verwerken.

We geloven dat de Heilige Geest zondaren wérkelijk de boodschap van Gods Woord doet verstaan. Maar we zijn ervan overtuigd dat de manier waarop de boodschap gebracht wordt daarom niet minder belangrijk is! Gerteke vertelde ons in een interview: “Ik vind het lastiger om te begrijpen als het allemaal theoretisch is. Heel veel dingen zijn voor hoger geschoolden.”

De conclusie van deze jongeren: Er moet meer aandacht zijn voor doeners in de kerk!

Op 13 november 2013 werd daarom het symposium 'Doeners in de kerk’ georganiseerd door Driestar Educatief, het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), Erdee Media Groep en Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs (CGK). Participerende jeugdbonden waren de HHJO, de JBGG, de CGJO en het platform HJW.

Het symposium werd bezocht door ruim 200 mensen: ambtsdragers, jeugdwerkleiders, ouders en docenten. Laurens Snoek hield de hoofdlezing met als thema ‘Wat hebben doeners in de kerk nodig?’ Dominee L. de Wit trok lijnen vanuit de Bijbel. In twee workshoprondes konden de bezoekers een workshop op maat bezoeken. Via onderstaande links kunt u diverse verslagen over het symposium lezen maar ook foto’s bekijken en de lezingen beluisteren. De organisatoren van het symposium zullen zich bezinnen zich op een verdere uitwerking van dit thema. 

|