Lees - artikelen

Hieronder een aantal lezenswaardige artikelen. Als er nieuwe artikelen uitkomen, dan worden deze hieronder geplaatst. Heb je een tip, mail ons die dan!


Israëlzondag - Ds. A. van Heteren
De eerste zondag in oktober wordt wel de Israëlzondag genoemd. Het is een goede zaak dat er geregeld aandacht besteed wordt aan Israël in prediking en gebed. Dat getuigt van de onopgeefbare verbondenheid met Israël.

Special over Bar-Mitswa
Een verjaardag is altijd groot feest. Je kijkt er soms al maanden naar. Uit. Ook Joodse mensen vieren hun verjaardag. Dat kan er vrolijk aan toegaan. Maar als Joodse jongens dertien jaar worden, is het helemaal feest. Vanaf dat moment zijn ze namelijk volwassen.

 

Special over de Joodse feesten
De Joodse feesten worden ook vandaag de dag nog altijd gevierd. In deze special van 'Tov!' lees je er meer over.

 

Israel en Romeinen 10 - Dr. M.C. Mulder
Op 8 juni promoveerde ik, Dr. M.C. Mulder, op een studie over Romeinen 10. Ik ontdekte dat het van groot belang is om de context van Paulus citaten uit het Oude Testament bij de uitleg van dit hoofdstuk te betrekken. Dat geeft meer helderheid over de verhouding van de menselijke verantwoordelijkheid en de goddelijke verkiezing. Ook komt er zo een beter zicht op de blijvende verkiezing van Israël.

Israël is uniek
“De discussie over kerk en Israël is weer opgelaaid” zo kopt een krant die dagelijks op de deurmat van zich reformatorisch noemende christenen valt. “Vooral de christelijke gereformeerde theoloog dr. Steven Paas sr. gooide met zijn boek 'Christian Zionism Examined' olie op het vuur: de kerk moet geen aparte plaats meer toekennen aan het na-Bijbelse Israël.

Predik het Evangelie, ook in Israël
Hij groeide op binnen de Joodse gemeenschap in Manchester, na Londen de grootste van Engeland. „Manchester telt nog altijd zo’n 40.000 Joden.” In elk opzicht Joods voelde hij zich niet, maar seculier evenmin. Wél was Antony Simon „fel antichristelijk.”

Dezelfde Bijbel – en toch anders
Lezen joden en christenen dezelfde Bijbel? De vraag lijkt eenvoudig, maar het antwoord is dat niet. Precies in die ene vraag ligt de eigenheid van jodendom en christendom besloten – terwijl het tegelijkertijd óók overeenkomst laat zien.

Vrede over Israël
Tweemaandelijks orgaan, uitgegeven door Deputaten ‘Kerk en Israël’ van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

Messiasbelijdende Joden
Ruben is als joodse jongen opgevoed. Als jongere hoort hij vrienden spreken over de Heere Jezus. God gebruikt dit om hem aan het denken te zetten, zodat hij de Bijbel gaat lezen. Niet alleen het voor hem zo vertrouwde Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament. Door Gods genade leert hij zo dat Jezus van Nazareth de beloofde Messias is, de enige Verlosser. Thuis wordt zijn keuze echter totaal niet gewaardeerd. Zijn joods-orthodoxe ouders zien hem niet langer als hun zoon. Ruben wordt uit de familie gezet. Het is geen uitzondering dat een Jood die in de Jezus als Zijn Redder gaat geloven, dit ervaart!

|