Gebed voor Israël

Topic Israël - foto Margriet de Haan

Margriet de Haan (22) uit Nunspeet heeft iets met Israël. Als toerist, maar vooral als christen. „Dat de Heere Jezus hier wonderen deed, zoals het lopen op het water of de wonderbare visvangst, maakt je stil.”


Israël is afgelopen weken weer behoorlijk in het nieuw geweest. Hoe kijk jij als jongere daar tegenaan?

„Het verbaast me altijd weer dat er zoveel belangstelling is voor Israël. Denk daarbij aan de boycot van verschillende Nederlandse bedrijven, zoals Vitens en PGGM. Vaak wordt in de media gezegd dat Israël dingen verkeerd gedaan heeft, maar dat blijkt in de praktijk niet altijd waar te zijn. In de media wordt de rol van Israël vaak eenzijdig bekeken. Ik bid ervoor dat er vrede en stabiliteit mag komen in Israël en de omliggende landen.”

'Vrede over Israël!' Welke gevoelens roepen deze Bijbelwoorden bij jou op in het kader van het wereldnieuws?
„In politiek opzicht komt Israël steeds meer alleen te staan. Gelukkig staan er in de Bijbel mooie beloften voor het Joodse volk. Daaruit mogen ook wij hoop putten voor de toekomst.”

Israël is dus een land waar je wat mee hebt? Hoe is dat gekomen?
„De meeste christenen hebben op een bepaalde manier een band met Israël, omdat dat het land van de Bijbel is. Zelf kreeg ik 2,5 jaar geleden de mogelijkheid om een reis naar Israël te maken onder leiding van ds. Hoefnagel en zijn vrouw. Ik denk nog vaak terug aan deze prachtige en leerzame reis.”

Wat was de mooiste ervaring in Israël?
„Wat mij erg aansprak was de rondvaart over het meer van Galilea, omdat je zeker weet dat de Heere Jezus hier heeft gevaren met zijn discipelen. Je kunt je op deze plek een goed beeld vormen van de omgeving waar de Heere Jezus geleefd heeft. Dat de Heere Jezus hier wonderen deed, zoals het lopen op het water of de wonderbare visvangst, maakt je stil.”

Hoe kijk jij als jongere naar het land Israël?
„Als christen kijk je met een speciale blik naar Israël. Er is geen ander land op de aardbol dat de plaats van Israël in kan nemen. Dit is het land waar de Zaligmaker is geboren en waar Hij Zijn werk heeft volbracht. Ik ben grootgebracht met verhalen uit de Bijbel die in Israël plaatsvonden. Toen ik de kans kreeg om dit land te bezoeken, was dat voor mij heel bijzonder.”

Heeft de Israëlreis invloed gehad op je geloofsleven en op jouw kijk op de Bijbelse geschiedenissen?
„Tijdens de reis kreeg ik een duidelijker beeld van het land. Ik kwam op bijzondere plaatsen, die voor ons als christenen veel betekenen. De vraag of de Heere Jezus daar ook voor mij persoonlijk geleden heeft, kwam extra op mij af. Ook kan ik me nu, bijvoorbeeld tijdens de kerkdienst, een beter beeld vormen van geschiedenissen uit de Bijbel. ”

Wat zou jij jongeren nog mee willen geven?
„Als je de kans krijgt om een bezoek te brengen aan Israël, moet je dat zeker doen! Het is heel verrijkend om de plaatsen te zien waar de Heere Jezus geleefd en geleden heeft.”

|