Tips - opvoeders

 • Breng de Joodse feesten en rituelen actueel bij de jongeren. Bijvoorbeeld als onderwerp op een avond van de Jeugdvereniging.
 • Organiseer een excursie naar een Joods historisch museum
 • Organiseer een excursie door de Joodse buurt (Bart Wallet)
 • Houd een preek/prekenserie over Israël en bespreek die met de gemeente en/of jongeren
 • Organiseer een gezamenlijk bezoek aan een Sjoel (bv. Sliedrecht of Elburg)
 • Bespreek de noodzaak en intensiveer het gebed voor Israël
 • Beleg één keer in de vier jaar een avond in de gemeente over Israël
 • Deputaten kerk en Israël hebben catechese lessen ontwikkeld op het gebied van Israël
 • Verdiep je in de vele en grote verschillen die er zijn in de Israël visies > http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/andries-radio-symposium-bekijk-de-fragmenten/
 • Bekijk deze twee filmpjes voor verdieping in het onderwerp Israël: http://tovclub.nl/ en het PuntUit filmpje
 • Lees een boek over het onderwerp Israël en Jodendom
|