Diensten

De jeugdwerkadviseurs van het LCJ zijn beschikbaar voor lezingen en workshops rondom het thema Mode. Samen met u kijken we ook of en zo ja welke financiële vergoeding voor het leveren van deze dienst nodig is.

Het LCJ kent een divers aanbod. Laat ons uw vraag horen, en wij zorgen waar mogelijk voor een antwoord. Als we de lezing of workshop zelf kunnen verzorgen, doen we dat, en anders zoeken we iemand die het voor ons kan verzorgen. We willen hiermee maatwerk bieden, passend binnen uw gemeente of organisatie.

Neem voor meer informatie of een verzoek voor een lezing/workshop contact op met Willem Kok. Hij helpt u graag verder!

|