Gods belofte bedekt onze schuld, Zijn kleding onze schaamte.

ds. C.P. de Boer

Kleding is Gods gave. Na de zondeval schonk God de moederbelofte én kleding. Belofte en kleding vormen samen het Evangelie. Met alle twee heeft de Heere hetzelfde doel. Hij herstelt de verbroken relatie tussen Hem en ons én de kapotte verhouding tussen ons en onze naaste. Gods belofte bedekt onze schuld, Zijn kleding onze schaamte.

Deze Bijbelse insteek bepaalt ook hoe wij naar God, onszelf en onze naaste mogen kijken. Van nature zijn wij gericht op onszelf. Dit demonstreren we direct na de zondeval. We trekken ons terug in onze eigen wereld achter het struikgewas. Haalt God ons tevoorschijn dan kiezen we nog steeds voor ons zelf én tegen God en onze naaste. Gods gave van kleding is dus genade. Door Gods belofte en Zijn kleding herstelt de Heere het beeld van Hem, ons zelfbeeld en het beeld van onze naaste. Schaamte schept nu niet meer verwijdering, maar veiligheid.

Onze kleding is nog steeds van God. Alles in ons leven is genade; ook onze kleding. Geschonken goed, verworven en betaald door Gods Zoon. God bepaalt vandaag mijn kledingstijl. Hij zorgt voor ziel (belofte) én lichaam (kleding). Wie deze twee tegen elkaar uitspeelt, kent Hem dus niet. In Gods Koninkrijk is het uiterlijk namelijk even belangrijk als het innerlijk. Daarom is een christen te herkennen aan onder andere zijn of haar kledingstijl. Door je kleding laat je aan God en je naaste zien wie je bent: christen of niet.

|