Tips

Pag 15.Verhaal achter de foto IMG_1532

Een vrouw nam deze tros bananen in Oeganda mee naar de kerk. Want, wat te doen als geld ontbreekt en de wens om iets in de 'collectezak' te stoppen wel aanwezig is? Na de kerkdienst werden de bananen geveild: Eenmaal, andermaal... verkocht! De opbrengst van de tros ging de collectezak in. Zo kun je zonder geld toch iets van waarde weggeven.

Spreuken 3: 9 zegt: 'Vereer de HEERE van uw goed, en van de eerstelingen van al uw inkomsten.' Denk er eens over na waar jouw hart is. Mattheüs 6:20 zegt: 'Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.' Lees eens 2 Korinthe 8 en 9, wat Paulus daar schrijft over geldbesteding.

Denk eens na over de volgende reacties, die bij de enquête binnenkwamen. Ben je het ermee eens? Waarom wel en waarom niet? Probeer vervolgens biddend te leven met een levensovertuiging dicht bij Gods Woord.

  • Wij worden opgeroepen tot rentmeesterschap, dat betekend verantwoordelijk leven, niet perse sober.
  • Er zijn veel rampen en noden in deze wereld waar geld hard nodig is. Voor mij is geld geven aan Woord en Daad, de Vervolgde Kerk of Friedensstimme net zo belangrijk als aan de Filipijnen.
  • Ik zou willen stellen: degene die nu wel geeft, maar normaal alles in z'n zak houdt, heeft geen hart.
  • Soms heb je zelf geen geld en kun je niet rondkomen. Dan kun je niet geven.
  • Sober leven is denk ik niet het juiste woord, wel moeten we goed doordacht omgaan met ons geld. Maar dat wil niet zeggen dat we er niet van mogen genieten.
  • We moeten alles op aarde zien als bruikleen. We mogen van de aarde genieten, maar met mate en in blijde verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar we voor de volle 100% mogen genieten.
  • Ieder geeft, naar wat hij heeft. Bijv. arme studenten kunnen misschien geen geld doneren, maar wel bidden, wat natuurlijk ook (heel veel) steun is!
  • Het blijft een persoonlijke afweging of je geld aan een goed doel geeft. Maar voor zover in ieder de mogelijkheid ligt, zou de nood dichtbij of ver weg steeds weer aan moeten zetten tot steun, in geld/tijd/gebed.
  • Sober? Tja, wat versta je precies onder sober? Ik denk dat je de dingen die je in het dagelijks leven ontvangt van God mag gebruiken maar wel tot eer van Hem, wat we (misschien) nog weleens vergeten. Ben ik bang. Je naasten lief hebben als jezelf. Dat betekent dat we ook voor onze naasten moeten zorgen en onze bezittingen mogen/kunnen delen. Het woord sober, zou je misschien beter kunnen vervangen door eenvoudig!
  • Het kan nu na zo’n ramp een soort opwelling zijn om (veel) geld te geven. Maar er is zoveel nood op de wereld, ik kan me voorstellen dat als je al een aantal goede doelen steunt het ook een keer 'klaar' is. Maar... 5 euro kan iedereen wel missen... 
|