Bedroeven door woorden

woorden

Zomaar iets doorvertellen over een ander, wie doet het nooit? Soms dingen die je niet zeker weet. Meestal zaken die je niet met die persoon in kwestie besproken hebt. Het komt zelfs voor dat er dingen verteld worden die nagevraagd en ontkend zijn door anderen die getuigen zijn. 't Kan in de woonkamer tijdens de visite, tijdens de maaltijd of de koffie, op straat als je elkaar ontmoet, in de hal of vergaderkamer van de kerk. 't Kan ook via de sociale media. Roddel en achterklap, ze zijn al zo oud als Genesis 3.

Neem nu die app met als naam 'Gossup' die vorige week in het nieuws kwam. Steef de Bruijn van het media lectoraat vestigde er in 'Welbeschouwd' van zaterdag 14 juni 2014 de aandacht op. De naam is een samentrekking van 'gossip' (roddel) en 'up' (waarderen, liken). Je verspreidt er anoniem berichten en foto’s mee en anderen kunnen zo’n bericht een 'up' geven, waardoor het stijgt op de ranglijst. De app wordt vooral gebruikt om te pesten en naaktfoto’s rond te sturen. En het gekleurde (roddel)verhaal gaat…

Met Pinksteren hoorde ik een preek over Efeze 4. De stad Efeze was destijds het centrum van handel en scheepvaart. Een stad waar mensen zich uitleefden in zonde. Te veel Alcohol, prostitutie en magie behoorden tot de orde van de dag. Hier ontstond een christelijke gemeente. De Heilige Geest opende zondaarsharten. Maar waar de Heere werkt, is ook de duivel aanwezig. Waar hij maar kan, probeert hij te verleiden tot zonde. In Efeze 4 worden we dan geconfronteerd met de woorden: "en bedroeft den Heiligen Geest Gods niet". Je verwacht dan dat er waarschuwingen gegeven worden over "ontuchtigheid en alle onreinheid" zoals vers 19 daar over spreekt. Maar als je verder leest zie je dat met name als oorzaak wordt gewezen op dat wat wij zeggen over en tegen anderen. Voor mijzelf een les. Het begint heel (klein) dichtbij huis, achter m'n pc of iphone. Je zegt zomaar wat. Je hebt geen open gesprek met iemand gevoerd en je veroordeelt hem wel. Jongeren kunnen dat doen via sociale media en wij als ouderen 'zomaar' in onze gesprekken.

Mensen hebben een keel als een geopend graf en met hun tongen plegen zij bedrog. Een begenadigd mens die verachterd is in de genade doet soms ook gewoon alsof Gods 9e gebod niet bestaat. De Heidelberger is er niet onduidelijk over als hij onze gesprekken onder de loep neemt. Zondag 43 noemt roddelen en oordelen of helpen veroordelen de werken van de duivel zelf! We worden opgeroepen om 'mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voor te staan en te bevorderen'. In het vervolg zal ik op mijn woorden letten. Want stel dat ik de Geest bedroef!

|