Dagen tellen

Dagen_tellen

Je leeft maar één keer. Tijd is kostbaar. Een uur kan vliegen of kruipen, tijd beleven we heel verschillend. Vaak denken we op een langere termijn dan in uren of dagen. Als ik 18 ben dan… Soms dromen we ook op kortere termijn van een eerste salaris, een smartphone, een huis of een diploma. Eigenlijk zijn het heel vaak niet de gewone, maar juist de bijzondere ogenblikken waardoor je overgaat op het tellen van dagen. Kinderen maken hun ouders soms ’s nachts wakker om te weten of de verjaardag al aangebroken is. Er kunnen dagen zijn waar heel veel van afhangt. De uitslag van een arts, de geboorte van een kind, een huwelijk of juist de dag waarop een echtscheiding plaatsvindt. Je moet het meemaken om echt te weten wat dat allemaal met je doet.

Tijdens al die spannende momenten, uren, dagen en soms weken leef je met elkaar mee. Juist vorige week kwamen die woorden ”dagen tellen” heel heftig op mij af. In Psalm 90:12 bidt de dichter: „Leer ons alzo onze dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen.” Dat was toen ik hoorde van het sterven van Dineke uit Dordrecht. Een veelbelovende jonge student. Ze is 22 jaar geworden. God nam haar elf dagen na een ongeluk weg uit het leven. Ze werd geroepen om voor God te verschijnen. Thomas Brooks heeft een boekje geschreven met de titel: ”De sterfdag van een gelovige is zijn beste dag”. Dat stemt tot nadenken. Zalig is degene die, door het werk van de Heilige Geest, leert leven én leert sterven. Hij sterft niet als hij sterven moet, maar zal door genade eeuwig leven.

Het is fijn om te dromen over de toekomst en plannen te maken in het besef dat onze tijd kostbaar is. Een predikant zei eens: „Het leven is ernstiger dan de dood, in het leven valt de beslissing over onze eeuwige toekomst. Het vonnis wordt in het leven voltrokken.” In dat besef ga je uren en dagen tellen, zoals Psalm 90 ons leert. Regelmatig stilstaan leert ons relativeren. Want hoe belangrijk een diploma of een nieuw huis ook is, het heeft geen blijvende waarde. De Heere Jezus wijst ons erop dat er een plaats is waar schatten veilig zijn. Verzamel ze in de hemel. Je leeft maar één keer. Eén van de twee geldt voor jouw leven. Of je leeft in afhankelijkheid, van dag tot dag alleen van Zijn genade. Dan zie je uit naar Zijn komst, met groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften van God, in Jezus Christus onze Heere. Óf je blijft en bent verloren. Omdat de waan van de dag je onafhankelijk deed denken, in jaren en zonder God.

|

Laat een reactie achter