Godsbeeld

Godsbeeld - genade

Jaren geleden was ik samen met mijn vrouw bij kennissen in Zeeland. We werden hartelijk uitgenodigd voor het eten. Zoals het een christelijke man betaamt gaf hij als hoofd van het gezin aan te willen voorgaan in gebed. Met diepe eerbied hoorde ik hem de volgende zin uitspreken. “Heere, zie toch; ik heb mij onderwonden te spreken tot U, den Heere, hoewel ik stof en as ben!” Ik was die taal niet zo gewend. Maar de eerbied en het ontzag raakte me diep. Deze man sprak met de levende God. Een van de grootste bedreigingen van deze tijd is volgens mij dat ons Godsbeeld en ons mensbeeld sterk verandert. Daar waar we on-bijbels gaan denken over God, daar verandert ook het juiste zicht op de positie van ons als mens.

Stel dat we nauwelijks meer echt aandacht hebben voor God als de Heilige. Hoe denken we dan (na verloop van jaren) over de zonde(n)? En over de toorn van God? Kan God eigenlijk nog wel toornen of is dat iets van de Middeleeuwen? Wat ik het meest tegenkom is dat mensen in het geheel geen beeld van God hebben. Als je heel concreet de vraag stelt: ‘Wie is God?’, dan krijg je geen echt antwoord of een onbeduidend schouder ophalen. Nietszeggend dus. En het lijkt ze ook niet te interesseren. Gewoon (licht of zwaar) kerkelijk zijn is genoeg…Ons beeld van God is nooit volledig, zoals Hij werkelijk is.

De HEERE heeft grenzen gesteld aan Zijn Zelfopenbaring. We weten slechts dat wat God ons wil laten zien. Daarom is er niemand die ooit zou kunnen zeggen: ‘Nu begrijp ik God, nu kan ik precies beschrijven wie Hij is!’. Zou dat niet hetzelfde zijn als een kleuter die met een emmertje wat water uit de zee heeft geschept en naar zijn ouders komt en zegt: ‘Kijk eens, ik heb de zee gevangen?’. De Heere is veel groter en heerlijker dan ons menselijke begrip kan bevatten. Hij is HEERE, en wij zijn zondige mensen… Je laatste Godsontmoeting is de beste verzekering, zei ooit iemand tegen mij. Als u gevraagd zou worden: Wie is God? Wanneer hebt u Hem voor het laatst ontmoet? Wat zegt u dan? Ik heb Hem gisteren nog gesproken? Met Hemelvaartsdag nog gezien? Het heeft mij aan het denken gezet.

Ik sprak hier eens over met jongeren aan de hand van een plaatje waar een racewagen en een duif op te zien was. Een duif kan niet neerdalen op een formule 1 auto. Als je verlangt naar de werking van de Heilige Geest, naar een Godsontmoeting, is er tijd, rust en stilte nodig. Waar zulke ontmoetingen zijn wordt er altijd aan onze denkbeelden over God en onszelf “geschaafd”.

|