Struisvogelpolitiek

struisvogelpolitiek

In het kerkblad was er in een gemeente een begin mee gemaakt. Bespreken van films zoals je boeken bespreekt. Na een keer of zeven werd besloten er mee te stoppen. Alle films hadden een negatieve beoordeling gekregen. En niemand besloot om die films en anderen niet meer te bekijken. 't Gaf al met al een negatief gevoel. En er was een deel van de gemeente die het helemaal niet nodig vond. 'Films zijn werelds en mijn kinderen doen dat niet'.

Een jongerenblad dat zo nu en dan wat schrijft over films en (pop)muziek wordt in de praktijk van het leven van veel jongeren genegeerd. Sommigen zeggen: 'we hebben een duidelijke lijn, houden zo'. Maar veruit de meeste jongeren kijken films en blijven dat ook doen, ongeacht wat er over geschreven of gezegd wordt in de kerk of op school. Het percentage kijkende jongeren ligt ruim boven de 90% in de gereformeerde gezindte. Dan hebben we het nog niet over de inhoud van veel films gehad. Er zijn heel mooie films met een echt christelijke boodschap, misschien zouden we meer ons best moeten doen om die te zoeken? Dat doen we wel als het gaat om een goed boek. 'Belangrijk' zeggen we. Hoe zou het toch komen dat zo weinig ouders weten welke films hun kinderen zien? Of denken ze dat het wel meevalt. Als je het vraagt worden er een paar welluidende titels genoemd, waar inderdaad niet zo veel mis mee is. Regelmatig vraag ik jongeren welke films en clips ze kijken. Je merkt dan de grote diversiteit en smaakverschillen. Maar ook dat het bij hun doordeweekse leven hoort. Ze vinden het prima dat ik er naar vraag maar geven direct duidelijk aan dat het achterhoede gevecht over geen films/clips kijken voor hen geen zin heeft. Terwijl de achterhoede discussieert over het wel of geen films kijken is de filmwereld vrijwel geheel geïntegreerd in het leven van onze jongeren. Inmiddels staat de praktijk al haaks op de theorie.

De uitdaging voor ons als opvoeders is om jongeren te leren kijken, leren onderscheiden en "nee" leren zeggen. Zijn we tot de begeleide confrontatie bereid? Het alleen maar direct afwijzen is geen heilzame weg meer in de situatie waarin we verkeren. De comfortzone is voorbij. Leer uw kind eens de boodschap uit een cultuuruiting te halen en ga over de boodschap in gesprek. Stichting MediaWijzer heeft een brochure over films. Laten we onder de tegel vandaan komen en relevant en vruchtbaar in gesprek gaan met onze jongeren over de dingen van vandaag, met de Bijbel en de belijdenis open. Of doen we mee aan struisvogelpolitiek: doen alsof we het niet zien...

|