Wat is daarop uw antwoord?

vraagteken

Regelmatig wordt in de kerkelijke gemeente de vraag gesteld: Wat is daarop uw antwoord? Onder andere als er een kindje wordt gedoopt. Het doopformulier waarschuwt vooraf dat dopen niet uit gewoonte of bijgelovigheid gedaan mag worden. Het wijst de weg van het gebed en van geloof in de betrouwbare beloften van de Verbondsgod. ’k Heb mijn hele leven nog nooit gehoord dat er iemand was die de vraag met ”nee” beantwoordde. Dat wekt de indruk dat gemeenteleden wel overtuigd zijn van het belang en het nut van de kinderdoop.

Helaas blijkt vaak in de praktijk dat deze overtuiging niet gemakkelijk uit te leggen is. Onderzoek wijst uit dat liggingsverschillen en levensbeschouwelijke conflicten de reformatorische zuil uiteendrijven en voor veel verwarring zorgen. Dat geldt zeker ook ten aanzien van de heilige doop. Voor de een is het niets, voor de ander alles.De laatste tijd spreek ik regelmatig jongeren over de kinderdoop. Ik heb het over jongeren die opgevoed zijn in ”gewone” gezinnen in de gereformeerde gezindte. Die veelal op reformatorische scholen hun onderwijs ontvingen. Die catechisatie bezochten en vaak ook al belijdenis hebben gedaan. En dan bijna opeens, tenminste zo ervaar ik dat, vindt er een omslag plaats. Een stel liet onlangs zijn kind dopen en sloot zich enkele weken daarna aan bij de baptisten. Een deel van deze jongeren worstelt met de Bijbelse onderbouwing van de kinderdoop. De meesten van hen vroeg ik (nogmaals) contact op te nemen met een ambtsdragers of een predikant. Stel je vragen! Maar toch blijven mensen met hun vragen zitten. Het lijkt een stroom van mensen die steeds groter wordt.

Hoe komt het toch dat je die jongeren regelmatig hoort zeggen: Ik krijg geen echt Bijbels onderbouwd antwoord. Er moeten in de gereformeerde gezindte veel meer duidelijke, eenvoudige en persoonlijke antwoorden gegeven worden. In gespreksvorm. Heel persoonlijk en heel liefdevol, samen zoekend naar de waarde en de relevantie van het teken en zegel. Uitleggen en open bespreken: zeker aan jongeren en aan jonge ouders. Velen van hen zijn niet geholpen met een theologisch juist en genuanceerd antwoord waar minimaal een uur voor uitgetrokken moet worden.

Overigens is de predikant of een ambtsdrager niet de enige die dat soort gesprekken kan voeren. Stel dat ik de jongeren met vragen over de kinderdoop uw adres zou doorgeven met de opmerking: „Spreek daar maar een avond af en leg al je vragen maar op tafel”, bent u dan in staat om in eenvoudige woorden uit te leggen wat het Bijbels gezien betekent om gedoopt te zijn? Kunt u de keuze voor de kinderdoop toelichten en eenvoudig Bijbels onderbouwen? Mag ik u vragen: „Wat is daarop uw antwoord?”

|