Zeker weten!

Loesje_Poster_twijfel_211x300

Of het vandaag nog zo gezegd wordt weet ik niet. ’t Was op een christelijke school voor Voorgezet Onderwijs. De docent poneerde een stelling en was overtuigd van zijn gelijk. Om dat te bekrachtigen zei hij: ‘M’n kop er af als het niet waar is.’ Ik zie nog zijn gezicht verbleken toen bleek dat hij niet het gelijk, maar het ongelijk aan zijn kant bleek te hebben.

Mijn werk brengt met zich mee dat ik veel gesprekken mag voeren met allerlei jongeren en hun opvoeders. De één is zeker van z’n zaak. Een ander is wat voorzichtiger. Er zijn er ook die niets meer zeker weten. De oude vraag ‘Wat is waarheid?’ blijft onbeantwoord.

Bij jongeren zie je dat vaak als een natuurlijk proces. Ze zijn immers in de puberteit en dan zoek je grenzen en wil je weten wat waar en wat niet waar is. Als je bij jongeren een vaag verhaal hoort, dan heb je begrip en probeer je hen te helpen hun mening te vormen.

Tegelijk kom ik het ook nog regelmatig tegen bij ouderen. Soms denk ik: ‘zou het er ook mee te maken kunnen hebben dat we ons zo weinig “gronden” in het Woord van God? Leven we echt bij en uit het Woord? Lucas zegt aan het begin van zijn evangelie: ‘om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben.’. En Paulus gebruikt in Romeinen diverse keren de woorden: ‘Wij weten’. Hij is er van verzekerd geworden door het werk van de Heilige Geest.

Er zijn ook andere gesprekspartners. Die zijn niet vaag. Die weten het ook zeker. Stellig en vast. Niet malse one-liners worden er gebruikt. Overtuigd van eigen gelijk en soms bikkelhard. Ik wil niet meegaan met hen die alles op losse schroeven lijken te zetten. Maar met het oog op het onveranderlijke Woord van God en de veranderlijke tijd waarin wij leven vraag ik wel aandacht om voorzichtig en “in de vreze des Heeren” om te gaan met vragen van jongeren. Samen zoeken naar de weg en wil van de Heere. Eerlijk naar elkaar luisteren, wat zou er veel gewonnen zijn als we dat in het algemeen meer zouden doen! Laten we ons altijd bewust blijven dat we slechts met alle heiligen iets verstaan (Ef. 3:18), en dat wij in dit leven altijd ten dele kennen (1 Kor. 13).

Voor het belijden van de Waarheid hoeven wij in Nederland ons hoofd niet te geven. Dat in tegenstelling tot leden van de vervolgde kerk. Als zij Jezus Christus, dé Waarheid, belijden doen ze dat soms met het risico letterlijk hun hoofd te verliezen. Laten wij met een open houding luisteren naar het Woord van God en daarbij niet vergeten om alle eigen-wijsheid aan de Heere te belijden.

|