Extra (plaat)materiaal

In deze categorie bieden we twee soorten extra materiaal aan. Het eerste zijn werkboekjes met platen en puzzels. Deze bevatten verschillende Bijbelse onderwerpen die vrij inzetbaar zijn. Het tweede zijn boeken met Bijbelse tekeningen bij het bestaande zondagsschoolmateriaal. Dit materiaal is afgestemd op Bijbelgedeelten die behandeld worden in ons jaarrooster. Lees hiervoor ook de omschrijving bij de materialen. Voor vragen kunt u contact opnemen met jpost@lcj.nl.

|