De Zondagsschool

Prijs: € 2,00

De Zondagsschool

In deze brochure vragen wij uw aandacht voor het werk van de zondagsschool. Wij vinden dat de zondagsschool belangrijker is dan ooit!

De zondagsschool is vandaag behalve evangelisatiemiddel steeds meer 'leerschool', een voorbereiding op de catechese. De Bond van Hervormde Zondagsscholen heeft daarom nog eens goed nagedacht over de positie van de zondagsschool in het midden van onze gemeenten en de relatie met het plaatselijke jeugdwerk. We hebben nagedacht over:

  • de rol van het kind op zondag
  • de steeds vaker voorkomende kindernevendiensten
  • het belang van de zondagsschool te midden van allerlei actueleontwikkelingen binnen het onderwijs, onze gemeenten binnen de Hersteld Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland en in de maatschappij.

Ook de toerusting van de leidinggevenden binnen het zondagsschoolwerk, o.a. via de streken, is een belangrijk onderwerp voor de toekomst.
Daarnaast hebben we beleid geformuleerd over het gebruik van de Herziene Statenvertaling binnen onze materialen. In deze brochure vindt u de uitwerking van deze zoektocht.

Wij hopen dat dit visiedocument uitgebreid besproken wordt binnen de zondagsscholen, de kerkenraden, het evangelisatiewerk en het jeugdwerk. Het is ons advies om deze brochure niet alleen zelfstandig binnen de eigen geleding te bespreken, maar ook in gezamenlijk overleg. Waar nodig is ons hoofdbestuur beschikbaar voor lezingen over en bespreking van deze brochure.

Voeg toe aan winkelmandje »

|