Melodie van de psalmen leren

psalmen-melodie

Hè, wat vervelend...nu ken ik de woorden van de psalm, maar ik raak helemaal in de war door die lastige wijs!

Sommige wijzen zijn inderdaad best lastig! Maar er is een oplossing voor: ga naar www.psalmboek.nl/zingen en zing mee met orgel. Zondag ken jij vast en zeker ook die lastige wijs!

 

Psalm 96 vers 1 en 2:
Zingt den HEERE een nieuw lied; zingt den HEERE, gij ganse aarde! Zingt den HEERE, looft Zijn Naam; boodschapt Zijn heil van dag tot dag.

|