Bestuur-Directie

Raad van bestuur / directie LCJ

Het bestuur / de directie bestaat uit twee personen: ad-interim bestuurder Bert Kalkman en directeur Willem Kok. Het bestuur/ de directie wordt ondersteund door de directiesecretaresse.

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur-directie wordt het beleid vormgegeven.
De praktische uitvoering van het beleid is in handen van de directeur. Hij geeft leiding aan het team en is eindverantwoordelijk voor de uitvoeringsorganisatie.