Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van het LCJ bestaat uit 4 personen en heeft daarnaast één vacature. Bij de vervulling van zijn taak richt de RvT zich naar het belang van de stichting en de organisatie.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het beleid. Dit toezicht beperkt zich met name tot de hoofdlijnen van het beleid, de visievorming en identiteit. Jaarlijks wordt er aan de raad kwalitatief, kwantitatief en financieel gerapporteerd. Ook worden de doelstelling en de grondslag van de stichting bewaakt. De RvT staat het bestuur-directie met raad terzijde en adviseert, stimuleert en ondersteunt de bij maatschappelijke, kerkelijke en bestuurlijke netwerkvorming.

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd.