Bert Kalkman

Bestuurder

Bestuurder

Als (tijdelijk) bestuurder ben ik vanaf 2019 betrokken bij het LCJ. Daar ben ik per week ongeveer een dag druk mee. Dat dit zo kan, is te danken aan de effectieve manier waarop alles georganiseerd is. Het is mooi om te zien hoe de medewerkers elke dag met passie hun werk doen. Werk voor kinderen en jongeren binnen en buiten de kerken. Vaak moet ik hierbij denken aan het beeld van de landman in de Bijbel. Biddend doet hij zijn werk, met verwachting en hoop op God.

Terugkijkend heeft het LCJ zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een kerkelijke jongerenorganisatie tot een organisatie die ook van betekenis is buiten de eigen kerken. Samen met het Hervormd Jeugdwerk en de Bond Hervormde Zondagsscholen, werken we aan de oprichting van het IKC. Een interkerkelijk kenniscentrum voor werk onder kinderen en jongeren binnen en buiten de kerk. Ik zie het als een zegen dat we er samen de schouders onder mogen zetten. Eerlijk gezegd hoop ik dat het anderen ook zal inspireren om hier in de toekomst aan mee te doen.

‘De liefde van Jezus Christus is het vermaak van het gemoed en een paradijs voor de ziel. Zij sluit de wereld buiten, zij overwint de duivel, zij sluit de hel en zij opent de hemel. (Thomas a Kempis)

Het werk voor kinderen en jongeren is divers en varieert van zondagsschool- , Bijbelstudie- of evangelisatiemateriaal tot beïnvloeding van jongeren via sociale media of de ondersteuning van kerkenraden, ouders en leraren. Sommige onderdelen worden alleen gebruikt binnen de kerken, terwijl er ook programma’s zijn voor jongeren die op de grens van kerk en wereld staan of buiten God leven. Het is een kunst om deze diversiteit bij elkaar te houden. Ons motto ‘om het hart van alle jongeren’ stimuleert echter telkens weer om deze uitdaging aan te gaan. De klassieke Bijbelse boodschap van zonde en genade, van vergeving en redding door de Heere Jezus Christus, is namelijk meer dan de moeite waard om eigentijds onder de aandacht van jong en oud te brengen.

De combinatie van klassiek en eigentijds met een innovatieve insteek, maakt onze organisatie best uniek. Ook de verbinding met de kerken, de donateurs, bedrijven en fondsenverstrekkers geeft aan het werk een extra dimensie. Dat is waar ik iedere week van geniet en in deze fase graag een steentje aan bijdraag.

Team