Corné Pronk

Jeugdwerkadviseur

Ik ben Corné Pronk en ben in 1971 geboren. Ik heb bedrijfseconomie aan de HEAO in Amsterdam gestudeerd. Daarnaast heb ik Theologie aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn gestudeerd. Mijn vrouw werkt als onderwijzeres op de Rehobothschool (SBO) in Barneveld en samen hebben wij vier kinderen.

Na werkzaam geweest te zijn in de ICT-consultancy als financieel expert, heb ik in augustus 2019 de overstap gemaakt naar het LCJ. Binnen het LCJ werk ik als projectmedewerker aan de catechisatiemethode Just-Read-It waar ik de verantwoording hen voor de uitwerking van de exegese en de geloofsleer die als een rode lijn door de methode loopt.

Catechese is één van de waardevolste en verantwoordelijkste taken binnen de kerkelijke gemeenten. Ouders beloven bij de doop van hun kinderen om ze ook op te voeden in de Bijbelse leer. Om in die taak te ondersteunen, gebruiken de kerkelijke gemeenten de catechese om jongeren te leren wie de HEERE wil zijn in Christus Jezus voor arme zondaren. In de methode die door het LCJ wordt ontwikkeld is de exegese (uitleg van het Bijbelgedeelte) en de geloofsleer (de leer die de kerk belijdt) essentieel. Om nu deze twee zaken bij het hart van jongeren te leggen, is het belangrijk om dit begrijpelijk, eenvoudig en helder te doen.

“Ik kan niet zeggen dat Christus voor u gestorven is, máár er is een gestorven Christus voor u.” (Thomas Boston)

Op deze wijze krijgt de catecheet een instrument in handen wat in de vroege kerk al werd gebruikt, maar nu op een vergelijkbare manier op hedendaagse wijze wordt toegepast om zo de geloofsleer aan het hart te leggen. Om te laten zien hoe de aloude boodschap van zonde en genade ook nu nog van levensbelang is.

Team