Margreet Van den Berg - Van Brenk

Jeugdwerkadviseur

Dat de Heere God zo’n unieke relatie tussen ouders en kinderen heeft gegeven, daar blijf ik me over verwonderen. Gezinnen kunnen dan ook op mijn warme belangstelling rekenen. Het begint dicht bij huis, beter nog: in ons huis met drie dochters en een zoon. In onze gemeente probeer ik het gezinswerk ook handen en voeten te geven. Via het LCJ probeer ik nog meer ouders te bereiken.

De advertentie waarin iemand werd gevraagd die binnen de CGK een opvoedondersteuningsproject wilde leiden, liet me niet los. Vanaf 2013 kon ik van m’n persoonlijke interesse m’n werk gaan maken. Het pionierswerk van het project dat “Geloof in het gezin” ging heten, was uitermate leerzaam. Mensen en partijen aan elkaar verbinden, dat ligt me wel. Nieuwe terreinen verkennen ook.

Het contact met ouders vind ik een van de mooiste kanten van m’n werk. Na een avond in een kerk of op een school kan ik er weer even tegen. Iedere groep is weer anders en dat maakt dat ik ervan blijf leren. Stiekem vraag ik op zo’n avond ook altijd of er ook oog is voor ouders die nooit op zo’n soort avond komen. Dan kom ik weer op m’n stokpaardje van het kofferproject, dat zo mooi is en tegelijk zo eenvoudig! Je brengt ouders met elkaar in contact over wezenlijke zaken in de opvoeding. Er ontstaan persoonlijke gesprekken die je in een groep niet snel zult voeren.

“De unieke relatie tussen ouders en kinderen, daar kan ik me over blijven verwonderen”

Een leven zonder LCJ kan ik me niet voorstellen. Als klein meisje ging ik al mee naar de dagen in Driebergen en de Bijbelstudieconferenties die ik mede organiseerde, vergeet ik ook niet snel. Leidinggevenden toerusten via de commissie kavo (kadervorming), het was mooi om te doen. Toch voel ik bij m’n huidige werk voor gezinnen nog het meest op m’n plek omdat ik er 'heilig' van overtuigd ben dat we in de eerst plaats bij de ouders moeten zijn.

Team