Willem Kok

Directeur

Onderwijs heeft mijn hart. Groei en ontwikkeling zijn daarin belangrijke essenties die mij altijd hebben bezig gehouden. Zoeken naar mogelijkheden om een stap verder, een stap dieper, een stap hoger of juist een stap dichtbij te komen. Hoe mooi is dat wanneer je dit mag toepassen in een organisatie die dagelijks met Gods Woord bezig mag zijn, om het hart van alle kinderen en jongeren.

Ik ben Willem Kok, 38 jaar. Gezegend met mijn lieve vrouw Hanneke en 5 prachtige kinderen. Geboren in Friesland en verhuisd naar Sliedrecht. Ik heb een onderwijsachtergrond en heb die ook 8 jaar toegepast in het Primair Onderwijs. Als vrijwilliger op vijftien jarige leeftijd ingestroomd bij het LCJ, commissie audio-visie, en daarna nooit meer losgelaten. Inmiddels mag ik 10 jaar als betaalde kracht dagelijks met deze prachtige organisatie bezig zijn, waarvan de laatste twee jaar als directeur.

Ik hoop dat door al het werk onder jongeren zij op Christus mogen gaan zien! De boodschap blijft onveranderlijk, ook in de toekomst. Dat is mijn houvast: 'Wendt u tot Mij, wordt behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer.' Dat geeft hoop!

''Omgaan met verschillen. Dienstbaar in afhankelijkheid.''

Omgaan met verschillen. Dienstbaar in afhankelijkheid. Dat is de houding waar vanuit ik mijn werk altijd wil doen. Ik ben iemand die graag bouwt, maar nooit alleen. Samen kom je veel verder. Zo zie ik ook het werk bij het LCJ en het werk in de kerk. Aan de ene kant het gebed om de leiding van Gods Geest en aan de andere kant de verantwoordelijkheid om dat op te pakken wat je wordt aangereikt. Ora et Labora.

Team