Contactgegevens teamleden

Management team:
Bert Kalkman, Bestuurder a.i.


06-83966112
Stuur een e-mail

Willem Kok, operationeel directeur
Hopper 4
3362 JP Sliedrecht
Routebeschrijving

0184-764050
06-28488211
twitter: @lcj
Stuur een e-mail

Jeugdwerkadviseurs:
Marieke Griffioen
Eemdijk 53
3754 ND Eemdijk
Routebeschrijving 06-52583877
twitter: @lcj
Stuur een e-mail
Geertje Fokkema
Kerkweg 1a
4321 AB Kerkwerve
Routebeschrijving


06-12936826
twitter: @lcj
Stuur een e-mail

Lydia van Ginkel
Gelderse Roos 2
3925 SL Scherpenzeel
Routebeschrijving


06-25466235
twitter: @lcj
Stuur een e-mail

Jan Post
Fuik 36 
8322 DJ Urk
Routebeschrijving


06-50801909
twitter: @lcj
Stuur een e-mail

 
Stafleden:
Karin Brandwijk, administratie
De Horst 5
3362 EA Sliedrecht
Routebeschrijving


0184 421265

twitter: @lcj
Stuur een e-mail

Gertjan de Jong, medewerker Communicatie 
Fazantstraat 93-A
3083 ZG Rotterdam
Routebeschrijving


06-33676126
twitter: @lcj
Stuur een e-mail

Arie van Vliet, fondsenwerver
Jan van der Heydenstraat 13
3774 BA Kootwijkerbroek 
Routebeschrijving


06-46890511
twitter: @lcj
Stuur een e-mail

Henriëtte Kooistra, medewerker Fondsenwerving
Mr. P.T. van der Herbergloane 31
9104 EJ Damwâld
Routebeschrijving


06-57047268
twitter: @lcj
Stuur een e-mail

Marjolein Rietveld, Management Assistente
Ruwielsekade 1a
3628 EJ Kockengen
Routebeschrijving


06-11895322
twitter: @lcj
Stuur een e-mail

|