Bestuur

LCJ bestuur

Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van het jaarplan. Dit toezicht betreft thema's zoals beleid, de visievorming en identiteit.

Jaarlijks wordt er kwalitatief, kwantitatief en financieel gerapporteerd aan het bestuur vanuit de organisatie. Ook worden de doelstelling en de grondslag van de stichting bewaakt. Het bestuur staat de werkorganisatie met raad terzijde en adviseert, stimuleert en ondersteunt de bij maatschappelijke, kerkelijke en bestuurlijke ontwikkelingen.

Het lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd.