Advies

Advies

Als LCJ hebben we niet op alle vragen een antwoord. We staan echter als netwerkorganisatie wel in verbinding met een netwerk aan mensen die op diverse terreinen antwoord kunnen geven. Zo kunnen we expertise bieden vanuit het (speciaal) onderwijs en jeugdwerk.

Omdat je nooit de enige bent die een bepaalde vraag stelt, is er altijd wel ergens een ervaringsdeskundige te vinden. Die verbinding leggen, is een belangrijk onderdeel van het werk van het LCJ. Daarbij willen we maatwerk leveren, passend binnen jouw gemeente of organisatie.

Het LCJ is beschikbaar voor advies rond opvoeding, jeugd- en jongerencultuur. Daarnaast hebben we onder meer kennis in huis rond orde en gezag, motivatie en presentatie voor de groep. In vastgelopen situaties in het jeugdwerk ondersteunt het LCJ, waar nodig, bemiddelend.

We staan open voor jouw vragen, omdat jongeren ons hart hebben. Laat je vraag horen, we denken graag met je mee! Je kunt hiervoor contact met ons opnemen.