Logo van het LCJ

Uitleg van het

Contact
Het LCJ wil goede contacten onderhouden tussen kinderen en jongeren, kinder- en jongerenwerkers, kerken(raadsleden), ouders en andere betrokkenen. Het gaat niet alleen om het contact onderling, op gelijkwaardig niveau, maar ook om het contact met God. Door de contacten die het LCJ mag hebben mogen we wijzen op Hem, de redder van onze ziel. Wanneer we tot Hem komen, zal Hij ons gebed nooit onbeantwoord laten. De vorm hiernaast verbeeld een praatwolk die symbool staat voor het contact onderling en met God.

Verbinding
Het werk van het LCJ is er op gericht om jongeren te verbinden. Aan elkaar maar bovenal aan God. Daarnaast wil het LCJ door haar werk een veilige muur zijn rondom christelijke jongeren, zonder het opwerpen van kerkmuren. Uiteindelijk is het belangrijkste van het werk dat jongeren verbonden worden, zijn en blijven aan het Woord van God.