Steun ons werk onder jongeren

gebed | betrokkenheid | financiële steun

Mogen we ook op uw gebed, betrokkenheid en financiële steun rekenen? Neem zo nodig contact op met onze fondsenwerver Arie van Vliet.

Landelijke Actie

Thema van de landelijke actie 2020-2021 is: 'Vertellen wie Jezus is'. Vertellen over de Heere Jezus is een Bijbelse opdracht. Doel van deze actie is om het zaad van het Evangelie onder jongeren in Nederland en onder de Dakhini-moslims in India te zaaien. Zowel wij als zij moeten het Evangelie van het zaligmakende werk van Jezus Christus voor zondaren horen!