Organisatie

Over het LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten. Het LCJ is in 1984 begonnen als vereniging ter ondersteuning van plaatselijke jeugdverenigingen. In de loop der jaren heeft het LCJ zich verbreed tot het Landelijk Contact Jeugdwerk (onder andere door de fusering met de Christelijke Gereformeerde Zondagsscholenbond). Vanaf 2013 is het LCJ overgegaan van een vereniging naar een stichting. De organisatie richt zich op jongeren van 0 tot 27 jaar, en op hen die om hen heen staan. We denken daarbij aan ambtsdragers, leidinggevenden en ouders.

Werkwijze
Het LCJ werkt vanuit haar beleidsplan. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het beleid vormgegeven. Op de uitvoering ervan wordt toezicht gehouden door de Raad van Toezicht van het LCJ. Dit toezicht beperkt zich met name tot de hoofdlijnen van het beleid, de visievorming en identiteit. Jaarlijks wordt er aan de raad kwalitatief, kwantitatief en financieel gerapporteerd.

Uitvoering
De praktische uitvoering van het beleid is in handen van de directeur. Samen met de labeldrager geven zij leiding aan het team. Het team bestaat uit 18 personen, die samen 11,3 fte vervullen. Zij zijn de professionals in het werkveld en zijn nodig zijn voor een zorgvuldige uitvoering van het vastgestelde beleid. Elk teamlid heeft zijn of haar eigen taken en verantwoordelijkheden. Het team wordt bijgestaan door zo'n 235 vrijwilligers die, verspreid over de diverse commissies, werk voor 9fte verzetten. Het LCJ houdt momenteel kantoor bij de teamleden thuis. Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de functie, opleiding en relevante werkervaring van de werknemers. Het LCJ heeft eigen arbeidsvoorwaarden opgesteld in lijn van de CAO sector welzijn.

Heb je vragen over het werk van de organisatie? Bel of mail gerust met een van de teamleden. Neem voor vragen over het LCJ contact op via het contactformulier.